2007-2011 YILLARI ARASINDA KREDİLERDEN ALINAN KARTEL FAİZİNE KARŞI TAZMİNAT DAVASI

Rekabet Kurulu tarafından yapılan soruşturmada, 12 bankanın aralarında kartel oluşturduğunu ve 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 tarihleri arasında tüketicilere buna yönelik yüksek faiz uyguladıkları gerekçesiyle işbu bankalara 08.03.2013 tarihli kurul kararı ile yüksek miktarda ceza verilmişti.

Bu karara karşı söz konusu bankalar Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmış, davanın da reddi sebebiyle tüm hukuki haklarını kullanmak üzere Danıştay’a da başvurulmuş ancak Danıştay tarafından da red kararı verilerek, Rekabet Kurulu’nun vermiş olduğu kartel kararı kesinleşmiştir.

Kararı işbu linkten okuyabilirsiniz. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f13-13-198-100.pdf

Bankalara verilen cezaların yanı sıra yüksek faizler nedeniyle uğramış oldukları zarara karşı tüketici ve tacirlerin işbu bankalara tazminat davası açma hakkı mevcut. Öncelikle işbu bankaların hangileri olduğunu belirtelim.

-Akbank T.A.Ş.

– Denizbank A.Ş.

– Finans Bank A.Ş.

– HSBC Bank A.Ş.

– ING Bank A.Ş.

– Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

– Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

– Türkiye Halk Bankası A.Ş.

– Türkiye İş Bankası A.Ş.

– Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

– Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Rekabet Kurulu’na göre, Konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15), İhtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0,10), Taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20) bir kartel uzlaşması (ortak faiz artırımı)söz konusudur. Yukarıda belirttiğimiz kurumlardan kullanmış olduğunuz kredilere ve kredi kartlarına uygulanan faizler, bankaların aralarında yapmış oldukları centilmenlik anlaşması sebebiyle yüksek tutulmuş ve bu nedenle tüketici/tacirler yapay faize maruz kalarak mağdur olmuşlardır.

İşbu mağduriyeti gidermek adına, 4057 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 58. Maddesi gereği maddi zararın üç katı oranında tazminat isteyebileceksiniz.

Kanun, hâkime, ortaya çıkan zararın, tarafların kasıtlı davranışlarından veya ağır ihmalinden kaynaklandığı hallerde, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın karşılığına ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmeleri muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilme yetkisi vermiştir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bankaların kartel oluşturarak maddi zarara uğratmış oldukları kişiler, tacirler ve hatta hatta kamu kuruluşları zarar miktarlarının üç katına kadar tazminat talep edebileceklerdir.

Tazminat davasının nasıl açılacağı, hukuki sürecin nasıl işleyeceği gibi birçok hususta bizimle iletişime geçerek avukatlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.