AİLE VE KİŞİLER HUKUKU

Gürbüz & Karoğlu Hukuk ve Danışmanlık taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözmek için üstün kalitede danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Aile ve Kişiler Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler ise;

 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Çekişmeli boşanma davaları,
 • Nafaka ve tazminat talepleri,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmeleri,
 • Mal rejimi davaları,
 • Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları,
 • Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
 • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Babalık davası,
 • İsim ve yaş değişikliği (düzeltilmesi) davaları,
 • Vasi atanması, vesayet kararı ve vasilikten doğan davalar,
 • Gaiplik kararı alınması.

MİRAS HUKUKU

Hukuk büromuz terekenin mirasçılar arasında en adil şekilde paylaştırılması, çıkabilecek uyuşmazlıkların en etkin şekilde çözümlenmesi konularında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Miras hukuku alanında verdiğimiz hizmetler ise;

 • Terekenin yönetilmesi
 • Mirasın paylaşılması
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi