FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Hukuk Büromuz, Fikri Sınai Mülkiyet alanında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir;

  • Tüzel kişi ve eser sahiplerine sözleşmelerinin hazırlanması, revizesi,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve benzeri hakların tescili, korunması
  • Müdahalenin tespiti, önlenmesi,
  • Haksız rekabet ve buna bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davaları