GAYRİMENKUL VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Hukuk Büromuz, gayrimenkul hukuku alanında danışmanlık ve ayrıca dava takip hizmeti sunmaktadır. Dava ve danışmanlık kapsamında;

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi),
 • Tapu Tescili ve İptali davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Ecrimisil davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan davalar,
 • Kira tespit ve tahliye davaları,
 • Kamulaştırmasız fiili ve hukuki el atma,
 • Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları,
 • Acele el koyma davaları.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde hızla gelişen ve çoğalan riskli bina tespit, yıkım ve yeniden yapım işlemlerinde site ve bina yönetimlerine, arsa sahiplerine ve inşaat şirketlerine danışmanlık hizmeti vermek Büromuzun uzmanlık alanlarındandır. Birden çok hukuki alanı ilgilendiren bu süreçte hak sahipleri için avukatlık yardımı almak oldukça mühimdir. Büromuzun alanında uzman avukatları ile vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri şu şekildedir;

 • İnşaat şirketleri/site yönetimlerini usule uygun toplantıya çağrı ve toplantıya katılım,
 • Arsa sahipleri arasındaki toplantılara katılım ve gerekli hukuki tavsiyeler
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Ön Protokol hazırlanması, revizesi,
 • Site yönetim planı hazırlama,
 • Süreç içerisinde imar ve uygulamadan çıkan tüm hukuki problemleri çözme,
 • Olası ihtilafları en aza indirgemek adına tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleme,
 • Arsa sahiplerine/maliklere taşınma/kira yardımı alınması için hukuki yardım.