İCRA VE İFLAS HUKUKU

Ofisimiz şirketler ve gerçek kişilerin alacaklarının tahsiline en hızlı ve az masrafla kavuşması için hizmet sunmaktadır. İşbu hizmetler,

  • Borçluları araştırma,
  • Çek, senet, fatura, nafaka alacaklarını İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması,
  • İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra dosyası açılması ve takibi,
  • Nafaka ve kiralanan taşınmazın tahliye dosyalarının icra marifetiyle çözüme kavuşturulması,
  • Tüm icra takiplerinde haciz ve satış işlemleri,
  • İflas talep edilmesi ve iflas dosyasına alacak kaydı.

İcra takiplerine bağlı olarak açılan itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, istirdat, istihkak, imzaya ve borca itiraz, iflas erteleme dava dosyaları da Ofisimizce takip edilmektedir.