İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk Büromuz, işçi ve işveren vekili olarak dava ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

 • İş ve Sosyal güvenlik alanında şirketlere eğitim semineri verilmesi,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması, revizesi,
 • İşçilerden savunma alınması ve usulü,
 • Yıllık izin, kıdem ve ihbar alacaklarının hesaplanması,
 • İş sözleşmelerinin feshi ve usulü,
 • İhtarname hazırlanması,
 • Kıdem, ihbar tazminatı gibi alacak davaları,
 • İşe iade davaları,
 • İş kazasından doğan maddi, manevi tazminat davaları,
 • Hizmet tespiti,
 • Eksik primlerin tamamlatılması,
 • Taşeron muvazaasından kaynaklanan tazminat davaları,
 • Mobbing davaları.