OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru
Yargılamanın Yenilenmesi