TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU

Tazminat ve sorumluluk hukuku, yasalarımızda önemli bir yer kaplamaktadır. Hukuka aykırı fiiller sonucu oluşan uyuşmazlıklar ve ayrıca kusursuz sorumluluk ilkesi gereği Büromuzun takip etmekte olduğu dava çeşitleri şu şekildedir,

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları (malpraktis davaları),
  • Destekten yoksun kalma tazminatı davaları,
  • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım.

SİGORTA HUKUKU

Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususlarda hukuk büromuz danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.