TİCARET HUKUKU

Hukuk büromuz tacirler ve tüzel kişiliklere ticari alanda meydana gelecek veya gelme ihtimali bulunan tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Ticaret hukuku alanında verdiğimiz hizmetler ise ;

  • Ticaret hukukuna ve şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık ve  dava takipleri,
  • Ticari Anlaşmalardan Çıkan Uyuşmazlıklar
  • Şirket Ana Sözleşmelerinin Değiştirilmesi
  • Şirket kurulumları ve ana sözleşmeler,
  • Şirket yönetimine ilişkin davalar,
  • Haksız rekabet konuları,
  • Ortaklıktan Çıkma – Çıkarma Davaları
  • Şirket Tasfiyesi
  • Kıymetli Evrak Hukuku