TÜKETİCİ HUKUKU

Ülkemizde son yıllarda gelişme gösteren yeni bir hukuk dalı olan Tüketici Hukuku, 6502 sayılı Yasa kapsamında tüketicilerin haklarını daha iyi ve kapsamlı şekilde koruyan lehe bir kanun olmuştur. Kurumsal şirketlerin yanı sıra tüketici daha güçsüz konumda iken işbu kanun ile eşit ve adaletli sistem oluşturulmaya çabalanmaktadır. Bu doğrultuda Hukuk Büromuz, tüketici hukuku alanında uzman avukatları ile danışmanlık ve ayrıca dava takip hizmetlerini yürütmektedir. Tüketicilerin uğramış oldukları her türlü zarar, gerek bankalar nezdinde kredi masrafları adı altında, gerek herhangi bir şirketin ayıplı hizmeti sonucunda, gerekse de paket tur ve devre tatil gibi hizmetlerden kaynaklanan tüm alanlarda yaşanmış maddi ve manevi zararlar hakem heyeti ve mahkemeler aracılığıyla tazmin edilebilmektedir.

  • Tüketici müvekkillerin tek tip sözleşmeler konusunda bilgilendirilmesi,
  • Tüketici Hukuku alanında güncel mevzuat takibi ve bu doğrultuda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Tüketiciler lehine Hakem Heyeti ve Mahkemelere başvurulması ve sonuç takibi,
  • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,