KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN İADESİ

Emsal Yargıtay kararlarına göre iadesi talep olunabilecek aşağıda yer alan 5 bedel fatura bedelinin YÜZDE 21’İNE denk gelmektedir. Ayrıca Yargıtay, tüketicilerin ve tüzel kişilerin geriye dönük olarak 10 yıllık faturalarda yer alan haksız bedellerin iadesine karar vermiştir. İşbu haksız bedeller şunlardır;

1)Kayıp Kaçak Bedeli

2)Dağıtım Bedeli

3)Personel Satış Bedeli

4)Personel Sayaç Okuma Bedeli

5)İletişim Sistemleri Bedeli

Tüketici ve tüzel kişilerin işbu haksız bedellerin iadesine ilişkin başvuru usulü farklı şekilde ilerlemekte olup, öncelikle geçmiş dönemlere ilişkin faturaların elinizde bulunması zor yahut imkansız olacağından fatura suretlerinin ilgili firmadan talep edilmesi gerekir. Bu talebi aşağıdaki dilekçedeki gibi yapabilirsiniz:

. Elektrik Dağıtım A.Ş./İSTANBUL

Konu :Fatura suretlerinin verilmesi hakkında.

(buraya faturada yer alan abone no yazılacak)……….. nolu aboneyim. 2011/Ocak ayından itibaren tahakkuk eden faturaların bir suretinin tarafıma verilmesini dilerim. ../../2016

Adres

Ad-Soyad

İmza

Elektrik fatura suretlerinizi temin ettikten sonra uzman avukatlar yardımıyla işlemleri başlatabilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere tüketiciler ve şirketler için hukuki süreç farklı olup, Tüketiciler için fatura bedeline göre, ilçe/il tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerine başvurmak gerekmektedir.

Şirketler içinse, bu husus daha bir önem taşımaktadır. Çünkü fabrika, otel gibi daha çok elektrik tüketen işletmelerin faturaları daha yüksek hatta fahiş bedellerde kayıp-kaçak bedelini içerecek şekilde kesilmektedir. Bu nedenle şirketlerin Ticaret Mahkemelerine başvurması sonucunda 10 yıllık geriye dönük olarak bu fatura bedelleri tahsil edilebilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında ‘’…Enerji piyasası Düzenleme Kurumuna sınırsız bir fiyatlandırma unsuru belirleme yetkisi ve görevi verilmediği, elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelecek kayıp ile başka kişiler tarafından yasaya aykırı şekilde “çalınmak” suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmenin hukuk devleti ve adalet düşüncesi ile bağdaşmayacağı…’şeklinde Kurumların aldığı bedelleri haksız bulmuş ve iadesine karar vermiştir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, tüketici sıfatını gerçek yada tüzel kişi ayrımı yapmaksızın elektriği kendi kullanımı için alan kişi olarak ifade etmiş ve böylece tüzel kişiler için de bu bedellerin iadesinin hukuki yolu açılmıştır.

Her ne kadar TBMM tarafından kanun tasarısı hazırlanarak, işbu haksız bedellerin alınmasının yasal dayanağı oluşturulmaya çalışılsa da, şu aşamada emsal kararlar gereği bedellerin iadesini almak mümkün olup, ivedilikle başvuruların yapılarak haklarımızı savunmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.