KORONA VİRÜSÜNÜN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı için pandemi ilan edilmiş olup, bu salgının önlenmesi kapsamında …

HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTACISININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigorta sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup, sigorta ilişkisinde bir yandan sigorta ettiren hak ve borçlar …

7258 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAHİS SUÇLARI

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun yasadışı bahis oynama, oynatma, buna imkan …

TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK VE TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizde yargılamanın büyük bir kısmını trafik kazalarından doğan tazminat davaları oluşturmaktadır. Trafik kazası dediğimizde, en az bir motorlu aracın karıştığı …

VERBİS KAYIT VE KVKK UYUM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri birçok veriyi topluyor, depoluyor ve hatta aktarabiliyor. 2016 yılında …

ÖDENEN BAZI TAZMİNATLARDA GELİR VERGİSİ İADESİ

30.01.2019 tarihinde yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi şu şekildedir; 193 …

Kişisel Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt süresi uzatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt sürelerinin …

Tıbbi Müdahalede Aydınlatılmış Rıza ve Rıza Beyanına İlişkin Özel Durumlar

Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk Nedenleri İnsanın salt insan olması dolayısıyla elde ettiği vazgeçilemez, devredilemez, hukuka ve ahlaka aykırı olarak …

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ALINAN HARÇLAR İADE EDİLİYOR

Tüketici ve müteahhitler ödemiş oldukları tapu harçlarını iade alabilecek. 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan projelerde hem alıcı hem de satıcıdan …

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Kanun hükmünde kararnamelerin yetersiz kaldığı fikri sınai haklar konusunda nihayet Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 tarihinde kabul edildi ve Resmi Gazete’de …

TANIMA – TENFİZ DAVALARI

Yurtdışında boşandım, Türkiye’de de bu karar geçerli mi gibi sorularına cevap, en başta boşanma davalarının görüldüğü ancak birçok hukuki problemin …

DEVREMÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14.01.2015 tarihli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde …

HAKSIZ TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan koruma tedbirleri yakalama, tutuklama, elkoyma, arama, teknik araçlarla izleme, adli kontrol, telekomünikasyon aracılığıyla iletişimin denetlenmesi …

İHALENİN FESHİ DAVASI

İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiştir. Bu dava icra yoluyla takibi yapılan ve satışa çıkarılmak istenen menkul – gayrimenkulün …

VASİ TAYİNİ VE VESAYET

Vesayet Medeni Kanunu’nun 396-494 maddeleri arasında düzenlenmiş olup, vasi atanması davasında kısıtlanacak kişinin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili …

2007-2011 YILLARI ARASINDA KREDİLERDEN ALINAN KARTEL FAİZİNE KARŞI TAZMİNAT DAVASI

Rekabet Kurulu tarafından yapılan soruşturmada, 12 bankanın aralarında kartel oluşturduğunu ve 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 tarihleri arasında …

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme karma tipli, satış ve eser sözleşmelerinin bir arada olduğu, hak sahiplerinin arsa payına karşılık olarak yeni bir bina …

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

2003 yılından bu yana birçok değişiklikle birlikte gündeme gelen kentsel dönüşüm birden çok kanun, yönetmelik, karar hükmünde kararnamelerle düzenlenmiştir. Deprem …

İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası bir tespit davasıdır. İşverenin yapmış olduğu fesih işleminin usulüne uygun olup olmadığının tespiti yapılmakta ve usule uygun …

KİRALANANIN TAHLİYE DAVASI VE KOŞULLARI

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte gayrimenkul (konut ve çatılı işyeri) kiralarında birçok yenilik getirilmiştir. Kira sözleşmelerinin sona erme …

NAFAKA DAVALARI

Aile hukuku anlamında nafaka, boşanma süresince ve sonrasında nafaka borçlusunun eşine ve çocuklarına ödemekle yükümlü olduğu paradır. Hukukumuzda nafaka çeşitleri …

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

Taraflar yenilenen kira dönemine ilişkin bedel konusunda anlaşmaya varamazlar ise kira tespit davası açabilirler. Bu davayı genellikle kiraya veren veya …

İSİM DEĞİŞTİRME (TASHİHİ) DAVALARI

Hukuk sistemimizde isim ve soy isim değiştirme belirli şartlara bağlanmıştır. Öncelikle Nüfus Müdürlüklerinde yanlış yazılan isimlerin düzeltilmesi ve istenmeyen isimlerin …

ÖZEL HASTANELERİN ALMIŞ OLDUKLARI HUKUKA AYKIRI ÜCRETLERİN İADESİ

Malumunuz üzere, sağlık denince akıl baştan gidiyor ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte daha iyi bir hizmet almak …

KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN İADESİ

Emsal Yargıtay kararlarına göre iadesi talep olunabilecek aşağıda yer alan 5 bedel fatura bedelinin YÜZDE 21’İNE denk gelmektedir. Ayrıca Yargıtay, …

ÇEK İPTALİ DAVALARI

Elinizde çek varken, iradeniz dışında kayboldu, çalındı, çamaşır makinesinde yıkandı, her ne sebeple olursa olsun, çeki elinde bulunduran kişi belli …

ANLAŞMALI BOŞANMA

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülmektedir. Taraflar tazminat, mal paylaşımı, nafaka, ziynet eşyaları, velayet ve en önemlisi …

DEĞER KAYBI TAZMİNİ

Son yıllarda sıkça karşılaştığımız problemlerden biri de araçta meydana gelen değer kaybı meselesidir. Trafik kazası yaşayan araçlarda hasarların onarımı gerçekleşse …

KIDEM TAZMİNATININ ÖZEL TÜRLERİ

Kıdem tazminatı 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Kıdem tazminatına hak kazanılabileceği durumlar kanunda sınırlı sayıdadır. Bunlar; aynı işverene bağlı …