SIKÇA SORULAN SORULAR

Adalet Bakanlığının yayınladığı bilgilere göre 2007 senesinde bir hukuk davasının karara çıkması Türkiye genelinde ortalama 202 gün sürmektedir. Bu süre mahkemelere göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak 2007 yılında bir dava ortalama olarak; İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, mahkemelerdeki işlerin avukat ile takibinde büyük yarar söz konusudur. Gürbüz&Karoğlu Hukuk ve Danışmanlık müvekkillerinin davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ilke edinmiş bir bürodur

Dava açılma aşamasında başlangıçta dava harcı ve gider avansı masrafları söz konusudur. Dava türüne göre harç maktu yada nisbi olabilir. Konusu para veya para ile ölçülebilen bir dava ise nisbi, konusu para olmayan veya para ile ölçülemeyen dava ise maktu harca tabidir. Harç miktarları her yıl devletçe belirlenir. 2015 yılı için harç oranı dava değerinin binde 68’idir. Bu rakamın ¼ ü dava açılırken, ¾ ü ise dava karara bağlanınca ödenir. Gider avansı olarak da bilirkişi, tanık gibi sunulan delillere göre hesaplanır. Ancak unutmayınız ki dava masraflarını vermekten kaçınmak belki dava masrafları ile karşılaştırılamayacak kadar hak kaybına uğramanıza neden olabilir.

Gürbüz&Karoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak her dava türüne ve harcanılacak emeğe göre ayrı bir avukatlık ücreti belirlemiş bulunmaktayız. Avukatların avukatlık ücretleri konusunda Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayınladığı asgari avukatlık ücreti çizelgesinden aşağı almamak yasal zorunluluktur. Bu konuda bizimle iletişime geçtikten sonra sorun değerlendirilip ücretlendirmesi yapılmaktadır.