Etiket: çalınmış çek

ÇEK İPTALİ DAVALARI

Elinizde çek varken, iradeniz dışında kayboldu, çalındı, çamaşır makinesinde yıkandı, her ne sebeple olursa olsun, çeki elinde bulunduran kişi belli olmadığında, alacağınıza kavuşmanız için belirli hukuki yollar mevcuttur.

Çek iptali davaları, çekte yazılı ödeme yada hamilin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurularak çek için ödemeden men yasağı alınması talep edilir.

İşbu davayı açabilmek için çekte yetkili hamil olmak yeterli olup, hasımsız olarak yani davalı belirtilmeksizin açılmaktadır. Yerleşik Yargıtay Kararları çekin keşidecisinin işbu davayı açamayacağı görüşündedir.

Mahkeme süreci, diğer davalar gibi uzun sürmemekle birlikte, davanın açılmasını müteakip zayie ilişkin iddialar inandırıcı bulunursa ödemeden men yasağı verilir. Devamında, 6 aylık ilan süresi içerisinde aralıklarla 3 kere Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan yaptırılır ve işbu 6 aylık süre içerisinde çeki elinde bulunduran kimse çıkmadığı takdirde çekin iptaline karar verilir.

İptal kararını aldıktan sonra çek düzenleyene ve varsa bilgileri çekteki cirantalara karşı hukuken çek bedeli kadar müracaat etme hakkınız doğar. Ayrıca; banka şubesinin her bir çek yaprağına ilişkin bankanın sorumlu olduğu tutarı müşterisine yansıtacağı sorumluluk bedeli de ortadan kalkmaktadır. Bankalar bu bedeli sistemlerinden düşürmek için çek kaybına dair mahkeme kararını mutlak suretle talep etmektedirler.

Eğer, mahkeme sürecinde çeki elinde bulunduran ortaya çıkarsa, çekin iadesi için istirdat davası açılması gerekecektir. Çek iptali davaları, çekin kimin elinde bulunduğu belli olmadığı zamanlar açılmaktadır.