Etiket: kira bedeli

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

Taraflar yenilenen kira dönemine ilişkin bedel konusunda anlaşmaya varamazlar ise kira tespit davası açabilirler. Bu davayı genellikle kiraya veren veya malik açar. Ancak kiracının da bu davayı açmasına engel bir hüküm yoktur. Eğer kiraya veren birden fazla kişiyse zorunlu dava arkadaşlığı olup, hepsi birlikte açmalıdır.

Kira tespit davasında önem arz eden 3 unsur;

1-Kira Bedelinin Miktarı

2-Sözleşmenin Başlangıç Tarihi

3-Sözleşmenin Süresi

Bu dava nerede ve ne zaman açılmalıdır?

Sözleşmede açıkça yetki belirtilmemişse davalının ikametgahı veya taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Ancak yetki sözleşmesi var ise belirlenen yerde açılır.

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak bu dava, yeni kira döneminin başlangıcından en geç otuz gün önce açılmalı veya kiraya veren tarafından bu süre içinde kiracıya kira bedelinin arttırılacağına dair yazılı bir bildirim yapılmalıdır.

İstisnası eğer taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesinde “yeni kira döneminde kira bedelinin arttırılacağına” dair bir hüküm var ise bu süreye  ve bildirime gerek kalmaksızın dönem sonuna kadar her zaman kira tespit davası açılabilir.

Tespit davası açma şartlarının mevcut olduğu durumlarda ilk 5 yıl için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üst sınır olmak üzere mahkemece belirlenecek kira bedeli yeni dönemin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. 5 yıldan sonra ise Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) yanında emsal kira bedelleri, konum, taşınmazın bulunduğu yer kriter alınarak mahkemece yeni bir bedel belirlenir.

Kira Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması halinde ise;

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl boyunca kira bedelinde değişiklik yapılamayacaktır. Hatta taraflar kira bedelinde artış yapılacak şekilde anlaşmış olsalar dahi tarafların bu yönde yaptıkları anlaşma geçersiz olacaktır. Ancak kiracının bu 5 yıllık süre içerisinde Türk Borçlar Kanunu madde 138 de yer alan “Aşırı İfa Güçlüğü” hakkı saklıdır.