Etiket: verbis kayıt

Kişisel Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt süresi uzatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Sicile kayıtlı olmakla mükellef kurumların verilen süre içerisinde kayıt olmamaları halinde KVKK m. 18 gereğince 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Buna göre, cezai işleme tabi tutulmadan verilen süre içerisinde kayıt ve diğer yükümlülükler yerine getirilmelidir.