Etiket: verbis

VERBİS KAYIT VE KVKK UYUM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri birçok veriyi topluyor, depoluyor ve hatta aktarabiliyor. 2016 yılında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile birlikte gelen ve özellikle şirketlere yüklenen ağır yaptırımlar nedeniyle kanuna uyumlu hale gelmek çok önemlidir.

Kişisel veri, gerçek kişiye ait olan parmak izinden dini bilgisine, ad soyadından telefon numarasına kadar her türlü bilgidir. Şirketler yaptıkları işlemler gereği müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının, işyerine gelen ziyaretçilerin kişisel verilerini toplamaktadır. Toplanan verilerin kanun kapsamında korunması kapsamında şirketlerin uyması gerekenler ve tarafımızca verilecek hukuki danışmanlık şu kapsamda olacaktır;

  • VERBİS (Veri sorumluları sicili) kayıt süreci,
  • Kişisel veri envanteri hazırlanması,
  • Kişisel veri güvenlik politikası oluşturulması,
  • Veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılması,
  • Kişisel verilerin saklama ve imha politikası oluşturulması,
  • İlgili tüm sözleşmelerin revize edilmesi,
  • İlgili şirketlerin IT departmanlarıyla işbirliği sağlanması, kanun kapsamında çalışanların bilgilendirilmesi, eğitim verilmesi,

Veri sorumluları için VERBİS’e kayıt olmakla süreç bitmemekte, verilerin korunması, saklanması, imha edilmesi ve tüm bu süreçler devamlılık arz etmektedir. Tüm bu kapsamda bilgi almak isterseniz mail veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.